FAQ

Przedmiotem współpracy jest pakiet dietetyczny/konsultacja dietetyczna, w którego skład wchodzą elementy wymienione w cenniku usług.

Płatność za usługę następuje z góry w przypadku współpracy on-line. W przypadku współpracy stacjonarnej opłata za całość współpracy pobierana jest na miejscu.

Możliwe jest odwołanie konsultacji wstępnej lub kontrolnej w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze.

Dietetyk może odwołać wizytę z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 3 dni robocze z ustaleniem nowego dogodnego dla Pacjenta terminu. Zasady te nie obejmują zdarzeń losowych. W przypadku wystąpienia kryzysowej sytuacji strony zobowiązują się do życzliwości i opracowują nowe rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.
Jeśli spotkanie zostanie odwołane przez dietetyka w czasie krótszym niż 3 dni robocze, Pacjentowi przysługuje rabat imienny w wysokości 5% na dowolną usługę (nie dotyczy bonów podarunkowych)

Po wykupieniu pakietu Pacjent ma 10 dni roboczych na jego rozpoczęcie.

Współpraca może zostać zawieszona w przypadku zdarzeń losowych. W takich przypadkach kontynuacja współpracy jest ustalana indywidualnie.

W przypadku braku kontaktu ze strony Pacjenta po upływie 10 dni roboczych wykupiony pakiet ulega przedawnieniu.

Dietetykowi przysługują 3 dni robocze na odpowiedź mailową. W przypadku braku kontaktu ze strony dietetyka Pacjent otrzymuje rabat w wysokości 5% na kolejną konsultację dietetyczną.

Dietetyk może zakończyć współpracę sytuacjach takich jak: zaprzestanie kontaktu ze strony Pacjenta, nie stosowanie się do zaleceń żywieniowych i jadłospisu, nie wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych zaleconych przez lekarza/dietetyka niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej dietoterapii.

W ramach współpracy możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
792499800 Honorata Mruk-Mazurkiewicz

Z kontaktu telefonicznego można skorzystać w godzinach od 16 do 20 od poniedziałku do czwartku. Kontakt wykorzystujemy w celu zmiany terminu umówionych wizyt lub w sytuacjach kryzysowych. Prosimy o korzystanie z kontaktu nie częściej niż raz w tygodniu. W przypadku, gdy dietetyk nie odbierze telefonu prosimy o kontakt smsowy.

W ramach współpracy stacjonarnej Pacjent otrzyma indywidualnie przygotowany jadłospis/zalecenia żywieniowe/plan ewentualnej suplementacji/wynik pomiarów antropometrycznych/wynik analizy składu ciała w zależności od wybranej usługi cennikowej.

W ramach współpracy on-line Pacjent otrzyma indywidualnie przygotowany jadłospis/zalecenia żywieniowe/plan ewentualnej suplementacji w zależności od wybranej usługi cennikowej.

Zobowiązujemy się do przesłania jadłospisu/zaleceń/planu ewentualnej suplementacji/wyników pomiarów antropometrycznych/wyników analizy składu ciała w terminie do 7 dni roboczych. Czas ten nie obejmuje podsumowania konsultacji, które Pacjent otrzymuje do 3 dni roboczych po konsultacji.

Polub nas na Facebooku Śledź nasz Instagram